top of page

סדנאות צילום יצירתיות

עושים אומנות עם המצלמה / סדנאות תלת מפגשיות

 אנו מקיימים סדנאות צילום ייחודיות בנושאי צילום פופולרים.כל סדנה הינה בת 3 מפגשים:
1. מפגש לימוד תיאורטי, 2. צילום שטח, 3. ביקורת צילומים, משוב, הערות וטיפים לשיפור הצילומים. הסדנאות מיועדות לבעלי ניסיון וידע בצילום, המעוניינים להעמיק את ידיעתם בנושא הצילומי הספציפי. ההרצאות מלוות בהדגמות, טיפים ובתרגול מעשי בשטח. 

IMG_0337.jpg

הקומפוזיציה הצילומית:

ובמילים אחרות... איך לבנות את הפריים -  התמונה

בצורה מעניינת, מסקרנת ושובת עין.

סדנה בת 3 מפגשים בה תלמדו ותתרגלו 25 עקרונות לבניית קומפוזיציה צילומית נכונה, אטרקטיבית ויצירתית.

הערה: סדנה זו מתאימה לכל צלם, מתחיל או מתקדם, ולכל מצלמה,

​לרבות סמרטפון.

סדנת צילום רחוב:

הסדנה עוסקת בצילום רחוב וכוללת צילומי אנשים, סיפורים וסיטואציות

המתרחשות ברחוב. שיטות, דרכים וטיפים לצילומי רחוב, צלמי רחוב מפורסמים, יציאה לצילום בשטח - צילום רחוב (שוק הכרמל / נחלת בניימין וכיו"ב). 

סדנת צילום פורטרט (דיוקן):

הסדנה עוסקת בצילום אנשים וכוללת צילום דיוקן בבית, בחוץ, צילומי דיוקן בסטודיו, סטודיו לצילום על כל ציודו ומרכיביו (פלשים, תאורה חמה, רקעים וכיו"ב), צילום דוגמנית בסטודיו. צילום דיוקן עצמי.

 

סדנת צילום מקרו:

הסדנה עוסקת בצילום אובייקטים קטנים בתקריב מקסימלי,

כגון: פרחים, חרקים וכיו"ב

סדנת צילום לילה:

הסדנה עוסקת בצילום לילה וכוללת צילום רחובות, כבישים ומכוניות בלילה,צילום גרמי שמים, ירח, כוכבים וכיו"ב.

פוטותרפיה - סדנת צילום לנוער בסיכון

סדנת צילום המשלבת לימוד עקרונות הצילום עם עקרונות ורעיונות של פוטותרפיה - טיפול באמצעות המצלמה והצילום. מתאים כסדנת העצמה וגיבוש לקבוצות נוער בכלל ולנוער בסיכון בפרט.

 

סדנת צילום אבסטרקט:

הסדנה עוסקת בצילום טבע מופשט, מלמדת כיצד להתבונן, לראות ו"לגזור" אובייקטים צילומיים הנמצאים בטבע , להוציאם מסביבתם ומהקשרם המיידי  ולהפכם לתמונות מופשטות, ייחודיות, אסתטיות ומסקרנות.

 

bottom of page